Stavění obecní máje

Stavění obecních májí na veřejném prostranství, obvykle vpředvečer 1. května, je příznačné především pro západní část východních Čech. Strom, označovaný jako máj, stojí většinou po celý měsíc květen. Má formu rovného, kůry zbaveného kmene jehličnatého stromu (zpravidla smrku), na jehož vrcholu je ponechána původní zelená koruna stromu nebo je zde upevněn samostatný jehličnatý nebo i listnatý mladý stromek. Dalším nezbytným prvkem máje je chvojový věnec zavěšený pod korunou tak, že kmen máje prochází jeho středem. Příznačnou složkou podoby máje je dále zdobení barevnými stuhami či zavěšování dalších předmětů. Takto připravená máj se vztyčuje na zvoleném místě vsazením kmene do země. Obstarání máje a její postavení je hlavně mužskou záležitostí, zatímco její výzdoba zase ženskou, ale většinou již neplatí někdejší hlavní podíl svobodné mládeže na stavění máje a v řadě zejména menších lokalit se stavění máje stává společným dílem všech generací. Stejně tak nemusí k postavení máje dojít vždy v předvečer 1. května, ale prostě v nejbližší den pracovního volna či pracovního klidu před nebo po tomto termínu, kdy jsou v obci k dispozici pokud možno všichni potencionální stavěči. Zatímco někde využívají k postavení máje kromě fyzické síly místních mužů také vymožeností techniky v podobě jeřábů, traktorů a podobně, stále ještě je dost i takových obcí, kde si muži zakládají na skutečnosti, že dokáží máj postavit jen a pouze silou svých paží, svými zkušenostmi a obratností a podporu strojem by nepřipustili. K takovým patří i obyvatelé Urbanic u Přelouče, kteří v roce 2009 stavěli máj až v den pracovního klidu, dopoledne 1. května

Obrazová galerie

thumbail.jpg, 1 kB 1. Strom na máj bylo nejprve třeba zbavit pomocí pořízu kůry, která byla hned spalována na ohništi po včerejším „pálení čarodějnic“. Muž vlevo připravuje papírové stuhy k ozdobení máje.

thumbail.jpg, 1 kB 2. Na kmen položený na kozách byl navlečen chvojový věnec a upevněn pod zelenou korunu máje.


thumbail.jpg, 1 kB 3. Zdobení koruny a věnce máje se zúčastnili muži i ženy . Dým v pozadí pochází ze spalované čerstvé kůry, oloupané z kmene máje.

thumbail.jpg, 1 kB 4. Když byla příprava máje dokončena, přenesli ji muži na místo určené k jejímu postavení, kde již byla připravena vykopaná jáma k vsazení máje.

thumbail.jpg, 1 kB 5. Stavění máje započalo silou mužských paží za pomoci lan upevněných ke kmeni a dvou dřevěných žebříků.


thumbail.jpg, 1 kB 6. Ve vhodné poloze byl kmen podepřen a zvedán dalším hliníkovým žebříkem


thumbail.jpg, 1 kB 7. Na správné ustavení máje v jámě při stavění průběžně dohlížel jeden z mužů.


thumbail.jpg, 1 kB 8. Během čtvrt hodiny byla máj úspěšně vztyčena a dolaďovalo se jen, aby stála co nejrovněji.


thumbail.jpg, 1 kB 9. Patřičná pozornost byla věnována upevňování máje v jámě pomocí kamenů, kolíků a zeminy. Pro správné sesednutí zeminy byla zahrnutá jáma zalévána vodou z návesní nádrže..

thumbail.jpg, 1 kB 10. Nakonec byla z kmene máje uvolněna tažná lana a pak se již stavěči mohli věnovat drobnému pohoštění, přinesené jednou z žen.