Obchůzkové slavnosti s májemi
Slavnosti, spojené s obchůzkami po obci za doprovodu hudby, se stavěním májí u domů nebo s jejich kácením, s tancem u domů a pod obecní májí, s proslovy, scénkami a dalšími typickými prvky, jsou rozšířeny po celém východním Polabí i v přilehlé části Železných hor. Můžeme se s nimi setkat v průběhu května, případně o prvním červnovém víkendu. Tyto slavnosti mají určitý divadelní charakter a vtahují do sebe veřejnost z celé obce i zájemce odjinud. Nazývají se „máje“, „stavění májí“, „kácení májí“, také „staročeské máje“ nebo „staročeské kácení májí“. Pořadateli těchto akcí je mládež s podporou některé zájmové organizace nebo určitá zájmová organizace jako celek.
Obchůzkové slavnosti s májemi mají několik variant. Jednou z forem je stavění májí u všech obydlených domů v lokalitě, převažují ale slavnosti, spojené se stavěním nebo s kácením májí u domů svobodných děvčat. Obchůzkové slavnosti s májemi mají kořeny v cyklu dávných agrárních obřadů, zaměřených na vodu, zeleň, obilí a dobytek, které se v květnu a červnu v rámci zemědělského roku soustřeďovaly na ovlivnění zdárného výsledku hospodaření. Součástí těchto obřadů byla i demonstrace zeleně(ve formě májí), mající udržet zeleň pěstovaných rostlin.V průběhu vývoje získaly mnohé ze starobylých obyčejů nový význam a symboliku, což napomohlo přetrvání obchůzkových slavností s májemi až do současnosti. Následující fotografie ilustrují průběh obchůzek v několika obcích v roce 2007.


01.jpg, 12 kB
1) V Bukovině u Přelouče se máje staví ke vstupu do dvora každého obydleného domu. Takto postavené máje se ponechávají zpravidla do konce května. Fotografie z 5. 5. 2007.


02.jpg, 10 kB
2) Stavění májí má v Bukovině u Přelouče formu obchůzky s hudbou. Před každým domem hudba zahraje, během písně je vtyčena májka, zástupci sboru dobrovolných hasičů zvou obyvatele domu na májovou taneční zábavu. Domácí na oplátku nabízejí účastníkům obchůzky občerstvení. Fotografováno 5. 5. 2007


03.jpg, 9 kB
3) Přípravu, rozvoz a stavění májí má v Bukovině u Přelouče na starosti místní mládež. Fotografováno 5. 5. 2007


04.jpg, 9 kB
4) Při roznášení májí k domům se účastnící obchůzky v Bukovině u Přelouče střídají. Fotografováno 5. 5. 2007


05.jpg, 46 kB
5) Stavění májí ke všem obydleným domům v obci se praktikuje také v Semtěši. Fotografováno 5. 5. 2007


06.jpg, 35 kB
6) V Semtěši jsou hlavními organizátory stavění májí místní hasiči. Při obchůzce nechybí hudba. Fotografováno 5. 5. 2007


07.jpg, 39 kB
7) Při stavění májí v Semtěši tančí zástupci hasičů s domácími, zvou všechny na večerní taneční zábavu a na závěr obchůzky postaví muži vysokou obecní máj u hostince. Fotografováno 5. 5. 2007


08.jpg, 30 kB
8) V Bílém Podolí se naopak obecní máj staví před obchůzkou. Fotografováno 12. 5. 2007


09.jpg, 45 kB
9) V Bílém Podolí rozváží březové máje po obci mládež z místního sboru dobrovolných hasičů . Staví je ke všem obydleným domům. Fotografováno 12. 5. 2007.
10.jpg, 27 kB
10) Průběh obchůzky s hudbou a se zvaním na večerní taneční zábavu se v Bílém Podolí neliší od jiných obcí. Hraje se na přání, nechybí občerstvení. Fotografováno 12. 5. 2007


11.jpg, 38 kB
11) Stavění májí k vícebytovému domu v Bílém Podolí. Fotografováno 12. 5. 2007


12.jpg, 23 kB
12) Obecní máj postavená při stavění májí v Sovoluskách 6. 5. 2007


13.jpg, 35 kB
13) Mládenci v čele průvodu při obchůzkovém obyčeji kácení májek v Morašicích u Heřmanova Městce. Fotografováno 2. 6. 2007


14.jpg, 46 kB
14) První zastavení průvodu, spojené s tancem, je při kácení májek v Morašicích u hostince Ve dvoře. V průvodu jsou přítomny kromě muzikantů a mládenců také kostýmované postavy. Fotografováno 2. 6. 2007


15.jpg, 47 kB
15) Další zastavení při kácení májek v Morašicích se koná u domů svobodných děvčat. Májky, postavené u těchto domů, jsou pokáceny. Fotografováno 2. 6. 2007


16.jpg, 42 kB
16) Příslušný mládenec vyvede dívku z domu, tančí se, rodina podává občerstvení.Dívka pak provází mládence k dalšímu zastavení. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


17.jpg, 48 kB
17) Mezi kostýmovanými postavami v průvodu převažuje skupina cikánů. V každém navštíveném domě se snaží něco nenápadně ukrást, což si pak majitel musí vykoupit. Na snímku si cikánky vyhlédly květinovou výzdobu. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


18.jpg, 26 kB
18) Po obejití domů s májkami směřuje průvod na hřiště s obecní májí, postavenou zde vpředvečer 1. května. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


19.jpg, 31 kB
19) V žertovných scénkách se cikáni pokoušejí porazit máj, bráněnou hajným s hajnou a usmlouvají poražení s baronem a baronkou. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


20.jpg, 36 kB
20) Po skácení máje následuje několik tradičních úkonů. Patří k nim dražba poražené máje, aby ji cikáni měli čím zaplatit. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


21.jpg, 27 kB
21) Dalším úkonem je, že mládenci musí poraženou máj ručně rozřezat. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


22.jpg, 33 kB
22) Mládenci s děvčaty pak rozřezanou máj překračují a nesou při tom zelený ozdobený věnec, pod nímž budou večer v hospodě tančit. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


23.jpg, 41 kB
23) Mládenci a děvčaty u skácené máje také tančí. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007


24.jpg, 39 kB
24) Průvod mládenců a děvčat s věncem odchází posléze od skácené máje do hospody. Zde věnec zavěsí na stěnu a při večerní taneční zábavě bude vydražen. Morašice u Heřmanova Městce, 2. 6. 2007