Vítání jara
V řadě obcí navazují v současnosti na dávné tradice obchůzkových obyčejů jarního období, jejichž účelem bývalo přání ovlivnit zdar a úspěch nového vegetačního období, nové úrody, nového života. Nemůžeme samozřejmě očekávat, že jestliže se někde staneme svědky konání tradičního výročního obyčeje, uvidíme totéž, co takový obyčej obnášel třeba před sto nebo více lety. Vidíme to, co takový obyčej obnáší dnes, to, jak mu současní lidé rozumějí, to, co od něho očekávají i to, co vlastním způsobem do obyčeje vložili z tradovaných, ale i z nově načerpaných vědomostí, neboť právě současnost poskytuje svou nabídkou informací nesčetně zdrojů poznání a inspirace. Zároveň jsme ale také svědky přirozeného fungování tradice, díky níž se staletími přenáší povědomí o konkrétním obyčeji a o jeho základních indiciích. Kdo zavítal například v sobotu 31. 3. 2007 do obce Slepotice, mohl se účastnit celodenní společenské akce Vítání jara, spojené s kulturním programem, výstavou a prodejem jaro evokujícího sortimentu výrobků. Součástí akce byl také průvod obcí s tradiční figurínou Morany, symbolu zimy, její vhození do potoka a návrat do vsi s lítečkem, symbolem jara. Ačkoliv hlavní podíl na realizaci obyčeje nesly děti z místní mateřské školy se svými učitelkami a místní děvčata, průvod obcí za doprovodu dechové hudby měl velmi spontánní výraz a zastoupeny v něm byly všechny generace. Něco o tom vypovídají i následující fotografie z průvodu, z přihlížení odplouvání Morany po vodě a z přinášení lítečka.


001.jpg, 106 kB
1. Zahájení průvodu za doprovodu hudby před kulturním domem. Figurína, určená k rituálnímu zničení, dle starobylé tradice symbolizující smrt a nověji vysvětlovaná jako personifikace zimy, představuje zmar a vše nedobré, co by mohlo lidi sužovat. Dle obecně rozšířených názvů tohoto symbolu: Mořena, Mařena, Morena se usuzuje, že obyčej uchovává povědomí o mytologické Moraně, zosobňující smrt, nemoci, bídu.


002.jpg, 93 kB
2. Průvod s Moranou prošel kolem všech domů v obci, což je pravidlem všech obchůzkových obyčejů.


003.jpg, 48 kB
3. Na některých místech děti kolem Morany tančily za doprovodu hudby v kruhu, nechyběla tradiční říkanka: „Smrt nesem ze vsi…“.


004.jpg, 58 kB
4. Slaměná figurína Morany byla vyzdobena tradičními archaickými symboly smrti a zmaru: vyfouklými vaječnými skořápkami a prázdnými šnečími ulitami.


005.jpg, 41 kB
5. Na mostě přes potok za vsí byla Morana nejprve odstrojena.


006.jpg, 59 kB
6. Trojici chlapců připadl úkol vhodit Moranu do potoka Kolajky. Vhazování do vody má kořeny ve víře v očistnou moc tohoto živlu. Podobně býval vnímán také oheň, proto v některých oblastech figurínu zapalují.Ve Slepoticích tuto formu nepoužili s ohledem na věk hlavních aktérů obyčeje.


007.jpg, 44 kB
7. Aby odplula ode vsi, bylo třeba Moranu na hlubší vodu popostrčit.


008.jpg, 51 kB
8. Morana odplouvá po Kolajce.


009.jpg, 88 kB
9. Lítečko ze zelené ozdobené větve je připraveno k přinesení do vsi.Výzdoba byla zhotovena dle tradičních vzorů pod vedením výtvarnice Kamily Skopové.
010.jpg, 55 kB
10. Dívky s lítečkem procházejí vesnicí. Všem tak oznamují, že zima je pryč a příchodu jara už nic nestojí v cestě.